Beluisteren

Onder "Bladmuziek" en onder "CD's" zijn talloze fragmenten te beluisteren. Hieronder een aantal complete tracks van stukken.

Psalm 8

Een bewerking voor koor (vs. 1, 3, 5) en gemeente (vs. 2, 4, 6) van de berijmde psalm op de Geneefse melodie.

 

Uitvoerenden: Gereformeerd Kamerkoor Amersfoort o.l.v. Jannes Munneke; Harry van Wijk (orgel). Track 1 van de cd Liturgische muziek voor koor en gemeente (2006)

Heer, u kent mij (Psalm 139: 1-6 onberijmd) voor fluit, piano en koor

Uitvoerenden: Gemeentekoor Rotterdam-C. o.l.v. Dirk Zwart, m.m.v. Suzan Zwart (fluit). Opname in eigen beheer

Geworteld en gegrond in de liefde

Toonzetting van Efeziërs 3: 17b-21 voor koor en orgel (bijbelvertaling 1951):  "Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen."

 

Uitvoerenden: Gemeentekoor Rotterdam-C. o.l.v. Dirk Zwart; Boudewijn Zwart (orgel). Track 7 van de cd Bij de Here schuil ik (1999)

Gloria

Uit kerstoratorium "Licht voor de wereld". Alle registers worden hier opengetrokken om de overweldigende ervaring van de verschijning aan de herders van het hemelse leger op te roepen. De tekst is ontleend aan de oud-kerkelijke Gloria-tekst, waarvan een gedeelte in het latijn en een gedeelte in het Nederlands wordt gezongen. De gemeente zingt een aantal keer het refrein "Ere zij God in de hoge..."

 

Uitvoerenden: Cappella pro Cantibus o.l.v. Dick Duijst; Wouter Blacquière (orgel), Ineke Geleijns (piano), koperkwartet en 2 slagwerkers. Track 11 van de cd Licht voor de wereld (2001)

 Blijf niet staan

Compositie voor SATB en orgel, geschreven voor het Hinsz-concours in 2013. Bekroond met de Te Deum Laudamus-prijs van de NCRV voor de liturgische bruikbaarheid van het stuk.

Midi-bestanden van de koorpartijen van dit werk staan bij Op bijbelteksten

Uitvoerenden: (12 leden van het) Nederlands Kamerkoor o.l.v. Frank Hameleers, m.m.v. Harmen Trimp - orgel.