Errata bij 'Boven jezelf uit zingen'

- p. 53: niet Jos Bielen, maar Ignace Michiels is de organist die een m.i. 'merkwaardige' begeleiding gebruikt bij 'Licht dat ons aanstoot in de morgen' op CD 6 van de serie Door de wereld gaat een lied...

- p. 124: de herziene editie van de Vlaamse liedbundel Zingt Jubilate verscheen niet in 1996, maar in 2006

- Jos Beijer (p. 53 en 75) heet niet Jos de Beijer; aan Teresa Takken en aan Mattijs Ploeger is ten onrechte enkele malen een h in de voornaam toebedeeld; Arie Eikelboom heet niet Arie Eijkelboom (p. 115)

Met welgemeende verontschuldiging aan de betrokkenen!

Correctie/aanvulling: Arie Eikelboom (p. 115) was geen adviseur van Musica Pro Deo, maar beheerder van de uitgeverij. Hij had die functie overgenomen van Willem Vogel, die de uitgeverij beheerde en bepaalde wat er werd uitgegeven. Eikelboom betrok er na zijn aantreden enkele externe adviseurs bij.