Festival van lezingen en liederen (midi-bestanden)
 Waar eens David is geboren  S vs1-3; A vs1-3; T vs1-3; B vs1-3; allen vs4
 Wij zoeken hier uw aangezicht  S vs1/3A vs1/3T vs1/3B vs1/3melodie vs 2/4
 Door het donker hier gekomen  melodie vs1/3/5S vs2/4A vs 2/4T vs 2/4B vs2/4tegenstem vs6
 Een diepe nacht houdt Bethlehem  S vs1/3A vs1/3T vs1/3B vs1/3melodie vs2/4tegenstem vs4
 Een lied weerklinkt in deze nacht  S vs1-3A vs1-3T vs1-3; B vs1-3tegenstem vs4
 Gezang klinkt in de wereldnacht  S vs1A vs1T vs1B vs1melodie vs 2/4koor vs3tegenstem vs4
 Hoog geboren, diep verloren  S vs1S vs2A vs2T vs2B vs2
 Wij staan aan een kribbe  S vs1A vs1T vs1B vs1allen vs2SA vs3tegenstem vs4
 Die eerste Kerst  vs1/2TB vs 3/4S tegenstem vs4ST tegenstem vs5
 Drie schepen kwamen aangezeild  melodie vs1-6S vs7A vs7ST tegenstem vs9
 Een kind dat als de zon verschijnt  melodie vs1-5A vs1/3T vs1/3B vs1/3tegenstem vs5
 Met hart en ziel juich ik  melodie vs1-5A vs3T vs3; B vs3; tegenstem vs5
 In de kille winter  melodie vs 1-5A vs2; T vs2; B vs2; S tegenstem vs5
 Zingt volop Gods lof  melodie vs 1,2,4A vs3T vs3B vs3tegenstem vs4