Festival(s) van lezingen en liederen (midi-bestanden)

Festival van lezingen en liederen - ADVENT

1. Kom, Geest van God en raak ons aan  
2. Licht in onze ogen  
3. Zie, als koning zal Hij komen  
4. De blinde ziet zijn ogen uit  melodie vs 1/2/3/5A vs2T vs2B vs2S vs4A vs4T vs4B vs4tegenstem vs5
5. Hoor, hoe de goede tijding luidt  
6. Sta op, er wacht een nieuwe dag  
7. Oostwaarts de blik: daar komt de zon  
8. Hoor een klare stem weerklinken  
9. Kom tot ons, o langverwachte  
10a. Met hart en ziel juich ik (mel. Walter Greatorex) zie bij Festival van lezingen en liederen - KERST nr. 9
10b. Met hart en ziel juich ik (mel. J. Yoakley)  
11. Johannes roept bij de Jordaan  
12. Zing, Noorderland, een lied  

Festival van lezingen en liederen - KERST

 1. Waar eens David is geboren  S vs1-3; A vs1-3; T vs1-3; B vs1-3; allen vs4
 2. Wij zoeken hier uw aangezicht  S vs1/3A vs1/3T vs1/3B vs1/3melodie vs 2/4
 3. Door het donker hier gekomen  melodie vs1/3/5S vs2/4A vs 2/4T vs 2/4B vs2/4tegenstem vs6
 4. Een diepe nacht houdt Bethlehem  S vs1/3A vs1/3T vs1/3B vs1/3melodie vs2/4tegenstem vs4
 5a. Een lied weerklinkt in deze nacht  S vs1-3A vs1-3T vs1-3; B vs1-3tegenstem vs4
 5b. Gezang klinkt in de wereldnacht  S vs1A vs1T vs1B vs1melodie vs 2/4koor vs3tegenstem vs4
 6a. Hoog geboren, diep verloren  S vs1S vs2A vs2T vs2B vs2
 6b. Wij staan aan een kribbe  S vs1A vs1T vs1B vs1allen vs2SA vs3tegenstem vs4
 7a. Die eerste Kerst  vs1/2TB vs 3/4S tegenstem vs4ST tegenstem vs5
 7b. Drie schepen kwamen aangezeild  melodie vs1-6S vs7A vs7ST tegenstem vs9
 8. Een kind dat als de zon verschijnt  melodie vs1-5A vs1/3T vs1/3B vs1/3tegenstem vs5
 9. Met hart en ziel juich ik  melodie vs1-5A vs3T vs3; B vs3; tegenstem vs5
 10a. In de kille winter  melodie vs 1-5A vs2; T vs2; B vs2; S tegenstem vs5
 10b. Zingt volop Gods lof  melodie vs 1,2,4A vs3T vs3B vs3tegenstem vs4