Compositiefonds

Ik ben er ontzettend blij mee dat vrienden en liefhebbers van mijn werk een "Compositiefonds Dirk Zwart" in het leven hebben geroepen. Ik componeer m'n hele leven al en zou er ook zonder dit fonds nooit helemaal mee opgehouden zijn, maar ben wel regelmatig moedeloos geweest over het gebrek aan financiële vergoeding ervoor. Na de afwijzing van een subsidie-aanvraag voor mijn Jona-oratorium, eind 2014, zonk de moed me echt in de schoenen en had ik de neiging de lier aan de wilgen te hangen. Toen is het plan geboren voor het instellen van een compositiefonds, waaruit mijn componeerwerk ondersteund kan worden. Hieronder druk ik de tekst af van de brief die het bestuur van het fonds heeft opgesteld, en waarin verdere informatie wordt gegeven. U kunt ook de FOLDER downloaden.

 

St. Compositiefonds Dirk Zwartcdz logo kl
Erasmuslaan 23
2984 XH  Ridderkerk
E-mail: Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien.
Comité van aanbeveling:

Patrick van der Linden (dirigent, muziektheoreticus, docent conservatorium Rotterdam)
Tom Löwenthal (dirigent, pianist, componist van theater- en kerkmuziek)
André Troost (theoloog/dichter)
Sietze de Vries (organist, kerkmusicus, docent conservatorium Groningen)
Sytze de Vries (theoloog/dichter)

Ridderkerk, november 2015

Geachte heer, mevrouw,

Allereerst willen wij – Peter van Dongen, Gé Bolland, Alexander Monster en Bea de Geus – ons aan u voorstellen. Wij zijn – als muzikant of als koorzanger – vertrouwd geraakt met, en gaan houden van de koormuziek van dirigent, pianist, organist en componist Dirk Zwart.

De muziek van Dirk Zwart wordt gewaardeerd door vakgenoten en liefhebbers. Hij wordt gerekend tot de belangrijkste componisten van kerkmuziek in protestantse kring. Liederen van hem zijn opgenomen in meerdere kerkelijke liedbundels. Hij schreef een grote hoeveelheid liturgische muziek: melodieën voor de gemeente, antifonen, liederen en liedbewerkingen voor koor, een vesperliturgie, een kerstcantate, een ordinarium, liederen voor kinderkoor, werken voor kamerkoor en vier oratoria. Hij werkte samen met gerenommeerde tekstdichters als Sytze de Vries, André Troost, Ria Borkent, Andries Govaart, Martin de Geus e.a. In de loop der jaren heeft Zwart een eigen stijl ontwikkeld, die zich kenmerkt door toegankelijkheid, welluidendheid, vocaliteit en vakmanschap.

Het creatieve en tijdrovende componeerwerk wordt echter in financiële zin zelden of nooit navenant beloond. Betaalde opdrachten en subsidies voor componeeropdrachten worden nauwelijks verstrekt.  Daarin wil de stichting nu verandering brengen. Zij wil een redelijke vergoeding voor het componeerwerk van Zwart mogelijk maken en tevens voorwaarden scheppen voor een bredere verspreiding van zijn muziek. Daarbij denken we aan het mede mogelijk maken van cd-opnames met zijn muziek, de organisatie van concerten, en wat verder  in dit kader zinvol is. De Stichting Compositiefonds Dirk Zwart heeft als doel het componist-zijn van Dirk Zwart op deze manier te ondersteunen.

In de hoop dat u de muziek van Dirk Zwart een warm hart toedraagt, hebben wij de vrijmoedigheid u  te benaderen met de vraag of u wilt bijdragen aan dit Compositiefonds. Dit kan op 3 manieren:

- U kunt lid worden van de ‘Kerkmuzikale club van 100’, die wij binnen dit Compositiefonds willen vormen. Wat zou het mooi zijn als we 100 mensen kunnen vinden die bereid zijn om jaarlijks € 100,- te doneren!

- U kunt donateur worden door het jaarlijks schenken van een kleinere bijdrage.

- U kunt ons steunen met het overmaken van een incidentele gift.

Helaas zijn uw giften niet fiscaal aftrekbaar, omdat de door ons opgerichte stichting geen aanspraak kan maken op een ANBI-status.

Deelnemers aan de ‘Club van 100’ krijgen Dirks nieuwe cd’s gratis toegezonden, ontvangen desgewenst vrijkaarten voor evt. concerten, en worden op de hoogte gehouden van relevante informatie rond Dirks componeerwerk. Dat laatste is ook het geval wanneer u donateur wordt voor een lager bedrag.

Wilt u met ons meedoen? Dan willen wij u vragen uw donatie over te maken op IBAN nr

NL55 RABO 0307 0514 98, t.n.v. St. Compositiefonds Dirk Zwart.

Alvast veel dank!

Hartelijke groet,

Peter van Dongen

P.A. van Dongen (voorzitter)
mevr. B. de Geus-van Die (secretaris)
A.A.A. Monster (penningmeester)
mevr. G.C.N. Bolland-Somsen (lid)