Kijken/luisteren

Video's op YouTube:

Abonneer je op mijn YouTube-kanaal of op het aparte kanaal met pianowerkjes Inspired

Of bekijk/beluister losse koorwerken:

Laat, Heer, uit vrijheid vrede groeien (t: Martin de Geus)

Zegenbede van St. Patrick

Laat onder u de gezindheid zijn (t: Sytze de Vries)

Heer Jezus, als een licht zijt Gij (t: André Troost)

Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild (t: Ad den Besten)

Heer, wij zijn bijeengekomen (t: André Troost)

Jesaja heeft eeuwen geleden voorzien (LB 2013 lied 772)

Doorgrond mij, Heer, en ken mij (uit Psalm 26)

Als Gij er zijt (t: Willem Barnard)

Ik zie in de sterren (t: Martin de Geus)

Voor even rust het brood in onze hand (t: Sytze de Vries)

Zegen, Heer, wie voor U zingen (t: Henk de Winter)

Onder "Bladmuziek" en onder "CD's" zijn talloze fragmenten te beluisteren. Hieronder een aantal complete audiotracks van stukken.

Psalm 8

Een bewerking voor koor (vs. 1, 3, 5) en gemeente (vs. 2, 4, 6) van de berijmde psalm op de Geneefse melodie.

 

Uitvoerenden: Gereformeerd Kamerkoor Amersfoort o.l.v. Jannes Munneke; Harry van Wijk (orgel). Track 1 van de cd Liturgische muziek voor koor en gemeente (2006)

Heer, u kent mij (Psalm 139: 1-6 onberijmd) voor fluit, piano en koor

Uitvoerenden: Gemeentekoor Rotterdam-C. o.l.v. Dirk Zwart, m.m.v. Suzan Zwart (fluit). Opname in eigen beheer

Geworteld en gegrond in de liefde

Toonzetting van Efeziërs 3: 17b-21 voor koor en orgel (bijbelvertaling 1951):  "Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods. Hem nu, die blijkens de kracht, die in ons werkt, bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen, Hem zij de heerlijkheid in de gemeente en in Christus Jezus tot in alle geslachten, van eeuwigheid tot eeuwigheid! Amen."

 

Uitvoerenden: Gemeentekoor Rotterdam-C. o.l.v. Dirk Zwart; Boudewijn Zwart (orgel). Track 7 van de cd Bij de Here schuil ik (1999)

Gloria

Uit kerstoratorium "Licht voor de wereld". Alle registers worden hier opengetrokken om de overweldigende ervaring van de verschijning aan de herders van het hemelse leger op te roepen. De tekst is ontleend aan de oud-kerkelijke Gloria-tekst, waarvan een gedeelte in het latijn en een gedeelte in het Nederlands wordt gezongen. De gemeente zingt een aantal keer het refrein "Ere zij God in de hoge..."

 

Uitvoerenden: Cappella pro Cantibus o.l.v. Dick Duijst; Wouter Blacquière (orgel), Ineke Geleijns (piano), koperkwartet en 2 slagwerkers. Track 11 van de cd Licht voor de wereld (2001)

 Blijf niet staan

Compositie voor SATB en orgel, geschreven voor het Hinsz-concours in 2013. Bekroond met de Te Deum Laudamus-prijs van de NCRV voor de liturgische bruikbaarheid van het stuk.

Midi-bestanden van de koorpartijen van dit werk staan bij Op bijbelteksten

Uitvoerenden: (12 leden van het) Nederlands Kamerkoor o.l.v. Frank Hameleers, m.m.v. Harmen Trimp - orgel.