S-A-T/B (1-, 2- en 3-stemmig)

Diverse antifonen zijn voor een- of tweestemmig koor geschreven, of eenstemmig uitvoerbaar. Zie Antifonen en psalmbewerkingen (berijmd).

Zoals een bloem (Lied van verlangen) (t: Jaap Zijlstra) is voor tweestemmig koor (vrouwen/mannen). Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding (dit lied kan ook met orgel). BEKIJK

Naar Psalm 92 (Goed is het om u te danken) (t: Sytze de Vries) is voor eenstemmig koor (met rolverdeling). Zie Op teksten van Sytze de Vries. BEKIJK

Blijf mij aanzien (uit Psalm 51) (t: Sytze de Vries): 3-st. koor, (gem. ad lib) piano. Zie Op teksten van Sytze de VriesBEKIJK

Gelukkig al wie arm van geest (Zaligsprekingen; t: Hans Mudde) is voor tweestemmig koor. Zie Liederen voor koor met pianobegeleidingBEKIJK

Uw woord is een lamp voor mijn voet (Psalmteksten): eenstemmig koor, gemeente, orgel. Zie Psalmen onberijmdBEKIJK

Laat mij beschikbaar zijn zoals Maria (t: Ria Borkent), met een meerstemmige slotregel, kan helemaal eenstemmig. Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding. BEKIJK

Ik zie in de sterren, Maak het stil, Onze hulp en Valt mij een woord van u in (teksten: Martin de Geus) zijn alle voor 2-stemmig of 1-stemmig koor met pianobegeleiding. Zie Op teksten van Martin de Geus.