Op teksten van Ria Borkent

Zie ook: Paasoratorium "Het Lam dat ons doet leven"; Kerstoratorium "Licht voor de wereld" en Kerstcantate "De Wijzen uit het Oosten"

Complete begeleidingsbundel "Een vogel is er thuis": zettingen voor orgel/piano bij alle 225 liederen. 258 blz., met ringband, € 60,-. Bekijk DEMO

Gem = gemeente; org = orgel. Liednummers verwijzen naar de liedbundel "Een vogel is er thuis"

Titel/beginregel bezetting bekijk beluister vindplaats/prijs
Alle mensen moeten sterven (222) gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Als alles dor en donker lijkt (102) SATB, gem, piano, fl  pdf  mp3  
Christus in het graf geborgen (169) gem, org  pdf  mp3 voorspel + begeleiding: gratis; melodie: in "Een vogel is er thuis"
Een mens onder het mes (127) SATB, gem, org, hb  pdf  mp3  
Een ongeziene dienares (105) SATB, gem, piano, fl  pdf  mp3 partituur € 2,50; koorpartij € 1,25
Een redder is voor ons geboren (119) gem, org.  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Eer aan God (63) koor unis., gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Geloven doe je met je voeten (168) SATB, piano, fl, hb  pdf  mp3 partituur € 2,50; koorpartij € 1,25
Geniet Gods gave, eet en drink (218) gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Gerechtigheid en vrede dalen (113) SATB, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
God, U kende ons in Christus (191) gem, org  pdf  mp3 begeleiding gratis; melodie in "Een vogel is er thuis"
Hoe kan er in de wereld vrede zijn (alt. mel. 205) gem, org of piano  pdf  mp3  melodie (gratis): pdf
Hoor de woorden (164) gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Ik ben de goede herder (135) 1-st. koor of gem, piano  pdf  mp3 begeleiding gratis; melodie in "Een vogel is er thuis"
Ik ben de Heer (71) gem, 1-st. koor, org, hobo  pdf  mp3 partituur gratis; mel. in "Een vogel is er thuis"
Ik ben de opstanding (zie: Lazarus van Betanië)  ---  ---  ---  ---
Ik ben de weg (136) 1-st. koor of gem, piano  pdf  mp3 begeleiding gratis; melodie in "Een vogel is er thuis"
Ik ben de wijnstok (138) 1-st. koor of gem, org  pdf  mp3 begeleiding gratis; melodie in "Een vogel is er thuis"
Ik ben het levensbrood (133) 1-st. koor of gem, org, piano  pdf  mp3 begeleiding gratis; melodie in "Een vogel is er thuis"
Ik ben het licht (134) 1-st. koor of gem, piano  pdf  mp3 begeleiding gratis; melodie in "Een vogel is er thuis"
In alle vroegte (170) gem, koor, org, piano  pdf  mp3 zie Paasoratorium "Het Lam dat ons doet leven"
Jezus die de Vader hoort (184) gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Laat mij beschikbaar zijn zoals Maria (130)  SATB, piano  pdf  mp3 partituur € 2,50; koorpartij € 1,25
Lazarus van Betanië (137) 1-st. koor of gem, piano  pdf  mp3 gratis partituur; melodie in "Een vogel is er thuis"
Loof God! Mijn ziel en zinnen (24) SATB, gem, org  pdf  mp3

partituur € 2,50; koorpartij € 1,25

Maria heeft aan Jezus (144) gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Mijn reizen stonden niet al op de kaart (50) gem, SATB, strijkers, hobo, orgel  pdf  mp3 partituur € 2,50; koorpartij € 1,25
Nu legt Gij in de paaszaal (146) SATB, piano  pdf  mp3 zie Paasoratorium "Het Lam dat ons doet leven"
O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt (128) gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
O Here, vol barmhartigheid (92) gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Onze Vader in uw rijk (85) gem, SATB, org  pdf  mp3 partituur € 2,50; koorpartij € 1,25
Oog in oog met Gods heerlijkheid (26)      mp3  
Rechts van het offeraltaar (104) gem, SATB, org  pdf  mp3 partituur € 2,50; koorpartij € 1,25
Toen Jezus werd geboren in de nacht (123) gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Uw opgang naar Jeruzalem (141) gem, SATB, org, piano  pdf  mp3 Zie Paasoratorium "Het Lam dat ons doet leven"
Van Pasen leven wij (176) gem, SATB, org  pdf  mp3 partituur € 2,50; koorpartij € 1,25
Vijf broden, welgeteld (42) gem, SATB, org  pdf  mp3 partituur € 2,50; koorpartij € 1,25
Wees mijn brood en mijn beker (93) gem, SATB, org, piano  pdf  mp3 Zie Paasoratorium "Het Lam dat ons doet leven"
Wees niet bang (200) (mel. Roelof Elsinga; bew. Dirk Zwart) gem, SATB, org, piano  pdf  mp3 partituur € 2,50; koorpartij € 1,25
Wij zingen God ter ere (219) gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Zij draagt het licht (110) gem, org  pdf  mp3 mel. in "Een vogel is er thuis"; begeleiding in beg.bundel
Zij draagt het licht (alt. mel. 110)  gem, org  pdf  mp3 gratis