Bewerkingen gezangen

LvdK = Liedboek voor de kerken; GK = Gereformeerd Kerkboek; ZmdH = Zing met de hemelboden; VL = Voorzichtig licht

Titel

Bundel en liednummer

Soort bewerking

 

 

 

Aan U behoort, o Heer der heren

LvdK 479

Zetting / tegenstem

 

PDF

2 blz., € 1,00

Alles, alles is gelegen

GK 110

Zetting vs. 2/4

 

PDF 

1 blz., € 0,80

Als alles dor en donker lijkt

ZmdH 9

Kinderkoor + gem. +

piano/orgel, fluit

 

PDF

partituur, 3 blz., € 1,25

Als het Lam wordt gegeten

(= Wees mijn brood en mijn beker)

GK 128

SATB, gem., org.,

piano ad lib.

MP3

PDF

partituur 6 blz., € 2,00

koorpartij 3 blz., € 1,10

Blijf mij nabij, wanneer het

duister daalt

LvdK 392

SATB, gem., org.

Zetting en tegenstem

 

PDF

2 blz., € 1,25

Christus in het graf geborgen

GK 93, ZmdH 50

Zetting

MP3

PDF

2 blz., € 1,00

Christus, onze Heer, verrees

LvdK 215

Tegenstem

 

PDF

1 blz., € 1,00

Daar is uit 's werelds duistre wolken

LvdK 26

Zetting vers 3

 

PDF

1 blz., € 0,90

Daar juicht een toon

GK 95

Zetting en tegenstem

MP3

PDF

2 blz., € 1,20

Dankt, dankt nu allen God

LvdK 44

Tegenstem

 

PDF

2 blz., € 1,20

Dankt, dankt nu allen God

GK 141

Tegenstem

 

PDF

2 blz., € 1,20

De dag door uwe gunst ontvangen

LvdK 393

Tegenstem

 

 

1 blz., € 1,00

De dag gaat open voor het Woord des Heren

GK 133

Zetting en tegenstem

MP3

PDF

3 blz., 1,50

De tafel met het wit damast

ZmdH 68

Zetting vs 2

MP3

PDF

3 blz., € 1,25

Ere zij God

GK 50

Tegenstem

 

PDF

partituur 4 blz., € 2,00

koorpartij 2 blz., € 1,10

Geniet Gods gave, eet en drink

ZmdH 3

Zetting en tegenstem

MP3

PDF

2 blz., € 1,25

Gij die mij ziet als nacht rondom mij is

VL 123

Zettingen + fluitpartij

MP3 

PDF

partituur 7 blz., € 2,10

koorpartij 3 blz., € 1,20

Glorie aan God in de hoogste hemel

GK 49 / ZmdH 22

Zetting en tegenstem

MP3

PDF

2 blz., € 1,10

God, enkel licht

GK 155

Fluitpartij en tegenstem

MP3

PDF

3 blz., € 1,10

Grote God, wij loven U

LvdK 444

Tegenstem

 

PDF

1 blz., € 1,00

Halleluja, lof zij het Lam

GK 109 / LvdK 259

Tegenstem

MP3

PDF

2 blz., € 1,00

Heer, U bent mijn leven

GK 161

Tegenstem

MP3

PDF 

1 blz., € 1,00

Heilig, heilig, heilig

LvdK 457

Tegenstem

 

PDF

1 blz., € 1,00

Het zal zijn in het laatste der tijden

LvdK 23

Tegenstem

 

PDF

1 blz., € 0,80

Hoe zal ik U ontvangen

GK 78

Tegenstem

 

PDF 

1 blz., € 1,00

Hoor de woorden

ZmdH 47

Zettingen

MP3

PDF

3 blz., € 1,50

In alle vroegte

GK 97

1-st. koor, gem., piano, org., trompet ad lib.

MP3

PDF

partituur 9 blz., € 2,50

koorpartij 2 blz., € 1,10

Komt, verwondert u hier, mensen

LvdK 139

Zetting

 

PDF

2 blz., € 1,00

Laat mij beschikbaar zijn zoals Maria

ZmdH 28

1-st. koor of SATB, piano, trompet ad lib.

MP3

PDF

partituur 5 blz., € 1,95

koorpartij 3 blz., € 1,25

Loof de Koning, heel mijn wezen

LvdK 460

Tegenstem

 

PDF

1 blz., € 1,00

Loof God, mijn ziel en zinnen

ZmdH 13

Zetting en tegenstem

MP3

PDF

3 blz., € 1,15

Machtig God, sterke Rots

GK 165

SATB, gem., org.

MP3

PDF

partituur 6 blz., € 1,75

koorpartij 3 blz., € 1,10

Met de dood voor ogen

VL 82

Zetting + fluitpartij

MP3 

PDF

partituur 7 blz., € 2,10

koorpartij 2 blz., € 0,90

O God, die droeg ons voorgeslacht

LvdK 397

Tegenstem

 

PDF

1 blz., € 0,80

O Heiland, open wijd de poort

GK 80

Tegenstem

 

PDF

1 blz., € 0,80

O kom, o kom, Immanuel

LvdK 125

Zetting

 

PDF

2 blz., € 1,00

Oog in oog met Godsheerlijkheid

ZmdH 1

Kinderkoor + piano, fl.

MP3

PDF

 

U zij de glorie

GK 99

Tegenstem

 

PDF

1 blz., € 1,10

Uit uw hemel zonder grenzen

LvdK 161

Partita

MP3 

PDF

4 blz., € 1,50

Uw opgang naar Jeruzalem

GK 88

SATB, gem., piano, org., trompet ad lib.

MP3

PDF

partituur 10 blz., € 2,50

koorpartij 3 blz., € 1,10

Wij bidden u Gods zegen toe

LvdK 367

Tegenstem vs 2

 

PDF

1 blz., € 0,80

Wij zingen God ter ere

ZmdH 51

Tegenstem

MP3

PDF

2 blz., € 1,10

Zegen ons, Algoede

LvdK 456

Zetting/Tegenstem

 

PDF

1 blz., € 1,00

Zingt een nieuw lied voor God de Here

LvdK 320

Tegenstem

 

PDF

1 blz., € 1,00

Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan

LvdK 220

Zetting

 

PDF

opgenomen in"Een feest van veertig dagen", uitg. Centrum voor de Kerkzang