Onberijmde psalmen e.a. bijbelteksten (2012)

Onberijmde psalmen e.a. bijbelteksten. Gecomponeerd voor en uitgevoerd door het Gemeentekoor van Rotterdam-Centrum o.l.v. de componist.

Opname/uitgave in eigen beheer voor leden van het Gemeentekoor, opgenomen als afsluiting van ons functioneren als cantorij in de GKV van Rotterdam-Centrum, februari 2012. NIET TE KOOP, tracks alleen te beluisteren op deze website.

 

1. Psalm 121 (Ik sla mijn ogen op)

PDF

2. Jes. 55: 1-3 (Hierheen!)

 

3. Psalm 127 (Als de Heer het huis niet bouwt)

 

4. Micha 6: 8 (Er is jou, mens, gezegd)

PDF

5. Psalm 84 (Hoe lieflijk is uw woning)

 

6. Spreuken 16: 9 (Een mens stippelt zijn weg uit)

PDF

7. Psalm 131 (Heer, niet trots is mijn hart)

PDF

8. Psalm 34: 2-9 (De Heer wil ik prijzen)

PDF

9. Psalm 22 (Mijn God, mijn God)

 

10. Psalm 47 (Klap in de handen, o volken)

 

11. Psalm 117 (Loof de Heer, alle volken)

 

12. Filipp. 4: 6-7 (Wees over niets bezorgd)

PDF

13. Lucas 24: 5b-7 (Waarom zoekt u de levende onder de doden)

PDF

14. Psalm 139: 1-6 (Heer, u kent mij)

PDF

15. Psalm 104 (Voor de Heer wil ik zingen)

PDF

16. Psalm 91 (Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont)

 

17. Zegenbede van St. Patrick

PDF