Kerkliederen in bundels met melodieën van Dirk Zwart:

ria borkent een vogel is er thuisIn: Ria Borkent, Een vogel is er thuis. Verzamelde liederen:
24. Loof God! Mijn ziel en zinnen
26. Oog in oog met Gods heerlijkheid
42. Vijf broden, welgeteld
50. Mijn reizen stonden niet al op de kaart
63. Eer aan God
71. Ik ben de Heer
76. Wij horen helder het geluid
77. Wie luistert hoort meer
85. Onze Vader in uw rijk
92. O Here, vol barmhartigheid (v/h De tafel met het wit damast)
93. Als het lam wordt gegeten (Wees mijn brood en mijn beker)
102. Als alles dor en donker lijkt
104. Rechts van het offeraltaar
105. Een ongeziene dienares
110. Zij draagt het licht
113. Gerechtigheid en vrede dalen
119. Een redder is voor ons geboren
123. Toen Jezus werd geboren in de nacht
127. Een mens onder het mes
128. O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt
130. Laat mij beschikbaar zijn zoals Maria
133. Ik ben het levensbrood
134. Jezus zegt, blijf niet alleen (Ik ben het licht)
135. Ik ben de goede herder
136. Ik ben de weg, zo zegt de Heer
137. Lazarus van Betanië (Ik ben de opstanding)
138. Ik ben de wijnstok
141. Uw opgang naar Jeruzalem
144. Maria heeft aan Jezus
146. Nu legt Gij in de paaszaal
164. Hoor de woorden
168. Geloven doe je met je voeten
169. Christus in het graf geborgen
170. In alle vroegte
176. Van Pasen leven wij
184. Jezus, die de Vader hoort
191. God, U kende ons in Christus
218. Geniet Gods gave, eet en drink
219. Wij zingen God ter ere
222. Alle mensen moeten sterven

andries govaart de weg die je goeddoetIn: Andries Govaart, De weg die je goeddoet. Verzamelde liederen (2022):
104: Jouw adem doet ons opstaan
120: Sterk ons met uw Geest
133: Gezegend zijt Gij
185: Beproef ons niet
187: Gedreven de woestijn in
241: Nieuw richt Ik de aarde
243: Zij gaan op naar de stad van de vrede
250: Jij hebt ons gezien, ons klagen gehoord

op vleugelsIn: Sytze de Vries, Op vleugels. Nieuwe liederen (2021):
10: Ballade van de kleine David
28: Vesperhymne
38: Vrede, vrede voor u allen
98: Ik leef tegen het donker in

In: Lieten fan leauwe en langstme (Krúspuntbondel, 2019)lieten fan leauwe
79: Ik bin it libbensbrea (Ik ben het levensbrood)
91: Kristus, op 'e jûn te hôf brocht (Christus, in het graf geborgen)
101: Genietsje 't libben, yt en drink (Geniet Gods gave, eet en drink)
146: Nimmen kin de dea ûntrinne (Alle mensen moeten sterven)

gereformeerd kerkboek 2017In: Gereformeerd Kerkboek (editie 2017):
151: Loof God! Mijn ziel en zinnen (t: Ria Borkent)
161: Lazarus van Betanië (Ik ben de opstanding) (t: Ria Borkent)
180d: Onze Vader
191: O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt (t: Ria Borkent)
194: Laat mij beschikbaar zijn, zoals Maria (t: Ria Borkent)
195: Ik ben het levensbrood (t: Ria Borkent)
196: Ik ben het licht (t: Ria Borkent)
197: Ik ben de goede herder (t: Ria Borkent)
198: Ik ben de weg, zo zegt de Heer (t: Ria Borkent)
199: Ik ben de wijnstok (t: Ria Borkent)
202: Maria heeft aan Jezus (t: Ria Borkent)
207: Christus in het graf geborgen (t: Ria Borkent)
219: God, U kende ons in Christus (t: Ria Borkent)
220: Geniet Gods gave ((t: Ria Borkent)
229: Wij zingen God ter ere (t: Ria Borkent)
244: Alle mensen moeten sterven (t: Ria Borkent)

In: Als daar muziek voor is. 90 liederen van het Nieuw LiedFonds (2013):als daar muziek voor is
86: Als jij er niet was geweest (t: Juut Meijer)

zzz

In: Zangen van zoeken en zien (2015):
165: Als jij er niet was geweest (t: Juut Meijer)
172: Geen taal bij machte u te meten (t: René van Loenen)
208a: Al laat geen zon zich zien (t: Sytze de Vries)
260: Dit is het uur, waarop het licht (t: Sytze de Vries)
355: Ik sla mijn ogen op naar de bergen (t: Psalm 121)
372b: Zo vriendelijk en veilig als het licht (t: Huub Oosterhuis)
450: Gezegend zijt Gij (t: Andries Govaart)
473: Ik leef tegen het donker in (t: Sytze de Vries)
619b: Licht voor ons uit (Acclamatie: t: Sytze de Vries)
736: Dit is de dag, dit is het uur (t: Sytze de Vries)

In: Het lied op andere lippen (2015) (t: Sytze de Vries):het lied op andere lippen kl
4: Ooit was ik de allerlaatste (Ballade van de kleine David)
19: Dit is het uur waarop het licht
20: Ik leef tegen het donker in

In: Liedboek (2013):nieuw liedboekjpg

786. Wij zingen God ter ere (t: Ria Borkent) (3 van de 4 coupletten)

In: Dirk Zwart - Gij die ons zingen doet. Nieuwe liederen voor de gemeente op teksten van Ria Borkent, Martin de Geus, Andries Govaart, René van Loenen, Hans Mudde, Huub Oosterhuis, André F. Troost, Jan Visser, Sytze de Vries, Jaap Zijlstra. (Muziekuitgeverij Nootzaak, 2012)

Hierin: 84 liederen op muziek van Dirk Zwart.

In: Alles is voor altijd. Nieuwe kinderliederen bij vijf wereldgodsdiensten. Amersfoort, Kwintessens, 2012
16. Heb je de dag begroet (t: Martin de Geus)
17. Honderd vogels, duizend vissen (t: Martin de Geus)
18. Je kunt hem niet echt zien (t: Martin de Geus)

In: Sytze de Vries, Jij, mijn adem. Verzamelde liederen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2009
34. 'Wat mensen doen, wij mensen zijn'
119a. 'Diep in mij koester ik een licht'

In: André F. Troost, Voorzichtig licht. Liederen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2008
7. 'Neem mijn leven, neem mijn ziel'
50. 'Hoor, de doden roepen'
82. 'Met de dood voor ogen'
123. 'Gij die mij ziet als nacht rondom mij is'

In: Op weg naar Kerstmis. Werkgroep voor Liturgie Heeswijk, Uitgeverij Abdij van Berne, 2007
'God is ons mensen heel nabij' ['Immanuel'] (tekst: René van Loenen)

In: Onze Vader gezongen. Twaalf composities naar verschillende kerkelijke tradities op de tekst van Matteus 6: 9-13 uit De Nieuwe Bijbelvertaling. Katholieke Bijbelstichting, 's-Hertogenbosch 2006
- 'Onze Vader' (tekst NBV)

 In: Gereformeerd Kerkboek (editie 2006). Heerenveen, Jongbloed, 2006
46. ‘Maria heeft aan Jezus’
51. ‘O hemels licht dat mijn bestaan doorschijnt’
57. ‘Ik ben het levensbrood’
58. ‘Jezus zegt: blijf niet alleen’
59. ‘Ik ben de goede herder’
60. ‘Lazarus van Betanië’
62. ‘Ik ben de weg, zo zegt de Heer’
63. ‘Ik ben de wijnstok’
88. ‘Uw opgang naar Jeruzalem’
93. ‘Christus in het graf geborgen’
97. ‘In alle vroegte’
113. ‘Alle mensen moeten sterven’
128. ‘Als het lam wordt gegeten’
172. ‘Wij zingen God ter ere’
181d. ‘Onze Vader’ (tekst 1951)

In: Hoor onze stem. Liturgische gezangen op teksten van Andries Govaart. Heeswijk, Abdij van Berne, 2005
- ‘Gezegend zijt Gij’

In: Hans Mudde, Op de wijze van het lied. Liederen. Zoetermeer, Boekencentrum, 2005
8. ‘Naamloos op het wijde water’
18. ‘Voorgoed verloren ga de dag’
19. ‘Die in de hoge hemel’
41. ‘Een mensenkind melaats’
51. ‘Een vader had twee zonen’
68. ‘O laten wij bewaren’
99. ‘Zoals van hoge bomen’
106. ‘Waar het Woord nog wordt gelezen’

In: Zingend Geloven 8. Zoetermeer, Boekencentrum, 2004
52. ‘Geen taal bij machte’ (tekst: René van Loenen)

In: Negentig Gezangen in gebruik bij de gereformeerde kerken (vrijgemaakt). Heerenveen, Jongbloed, 2003

27. ‘Maria heeft aan Jezus’
32. ‘Ik ben het levensbrood’
33. ‘Jezus zegt: blijf niet alleen’ (‘Ik ben het licht van de wereld’)
34. ‘Ik ben de goede herder’
35. ‘Lazarus van Betanië’ (‘Ik ben de opstanding’)
36. ‘Ik ben de weg, zo zegt de Heer’
51. ‘Uw opgang naar Jeruzalem’
54. ‘In alle vroegte’
67. ‘Als het lam wordt gegeten’
Teksten van deze liederen: Ria Borkent

In: Ria Borkent, Zing met de hemelboden; 77 kerkliederen voor gemeente en cantorij. Zoetermeer, Boekencentrum, 2003
1. ‘Oog in oog met Gods heerlijkheid’
3. ‘Geniet Gods gave, eet en drink’
6. ‘Waarom zijn de volken opstandig’
9. ‘Als alles dor en donker lijkt’
13. ‘Loof God! Mijn ziel en zinnen’
20. ‘O Heer, uw licht heeft ons verbijsterd’
25. ‘O hemels licht’
28. ‘Laat mij beschikbaar zijn, zoals Maria’
35. ‘Ik ben het levensbrood’
36. ‘Ik ben het licht van de wereld’
37. ‘Ik ben de goede herder’
38. ‘Ik ben de weg’
39. ‘Ik ben de opstanding’
40. ‘Ik ben de wijnstok’
44. ‘Maria heeft aan Jezus’
46. ‘Pilatus zegt: ik vind geen schuld’
47. ‘Hoor de woorden’
49. ‘Toen Eva eigenzinnig at’
50. ‘Christus in het graf geborgen’
64. ‘Alle mensen moeten sterven’
68. ‘De tafel met het wit damast’
70. ‘Jezus Christus, de bevrijder’
71. ‘Wij zingen God ter ere’

In: Liturgisch katern bij het Gereformeerd Kerkboek. Deputaten generaal-synodale publicaties van de Gereformeerde Kerken, 2000
- ‘Onze Vader’ (tekst 1951)

In: Liedbundel 2. Amersfoort, Vereniging Evangelisatie en Rekreatie, 1995

301. ‘Pilatus zegt: ik vind geen schuld’ (tekst: Ria Borkent)
362. ‘Dank U, Heer, voor al wat leeft’ (tekst: A.F. Troost)
381. ‘God dank! Laat iedereen het horen’ (tekst: A.F. Troost)