Lijst van composities

Onderstaande lijst bevat zowel uitgegeven als onuitgegeven werk. Zie de fondslijst voor de uitgegeven muziek.

Liederen voor koor met pianobegeleiding:
Lied van verlangen (t: Jaap Zijlstra)
Lied van de Geest (t: Jaap Zijlstra)
Heer, wij zijn bijeengekomen (t: A.F. Troost)
Blijf bij ons, Heer (t: A.F. Troost)
Dank U, Heer, voor al wat leeft (t: A.F. Troost)
Heer Jezus, als een licht zijt Gij (t: A.F. Troost)
God dank! Laat iedereen het horen (t: A.F. Troost)
Zo vriendelijk en veilig als het licht (t: Huub Oosterhuis)
Maak ons tot een stralend licht voor de volken (tekst R. Zuiderveld)
Bezingt Gods lof als nooit tevoren (t: A.F. Troost)
Al sprak ik in tongentaal (t: A.F. Troost)
O volk, verdwaald, verloren (t: A.F. Troost)
Lied van het verbond (t: Huub Oosterhuis)
Lied van doem en genade (t: Huub Oosterhuis)
Uit vuur en ijzer (t: Huub Oosterhuis)
Gemeentelied (t: Huub Oosterhuis)
De aarde is vol van Gods Geest (t: Bijbel)
Ik ben door U gevonden (t: A.F. Troost)
Heer Jezus, goede herder (t: A.F. Troost)
In stilte wilt Gij wonen (t: A.F. Troost)
Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt (t: A.F. Troost)
Vergeef ons, God (t: A.F. Troost)
Heer Jezus, duizend vragen (t: A.F. Troost)
Bron van vreugde, levend water (t: A.F. Troost)
Toen zag ik de doden (t: Huub Oosterhuis)
Elke dag (t: Henk Jongerius)
Ik zie geen hand voor ogen (t: A.F. Troost)
Heden zult gij zijn glorie aanschouwen (t: Huub Oosterhuis)
Heer, laat mij heel mijn leven (t: A.F. Troost)
Heden gaat de hemel open (t: A.F. Troost)
Wij krijgen elkander lief (canon) (t: Wilem Barnard)
Het lied van de liefde (t: Hans Bouma)
Hier lig ik, Heiland, zonder kracht (t: A.F. Troost)
Geloven doe je met je voeten (t: Ria Borkent)
In het binnenste van bergen (t: Martin de Geus) (+gemeente en orgel)
Geef ons vleugels (t: Martin de Geus) (+ gemeente en orgel)
Wij zullen gaan (Zegenbede) (t: Martin de Geus)
Psalm 47 (Klap in de handen, o volken) (tekst NBV) (+ gemeente)
Psalm 91 (Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont) (tekst NBV) (+ gemeente)
Psalm 104 (Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef) (tekst NBV) (+ gemeente)
Psalm 127 (Als de Heer het huis niet bouwt) (tekst NBV)
Psalm 131 (Heer, niet trots is mijn hart) (tekst NBV) (+ melodie-instrument en gemeente)
Psalm 84 (Hoe lieflijk is uw woning) (tekst NBV) (+ gemeente)
Psalm 22 (Mijn God, mijn God) (tekst NBV) (+ gemeente)
Hierheen! (Jesaja 55: 1-3)
Voor u (t: Martin de Geus)
Onze hulp (t: Martin de Geus)
Zegen met uw hemelse licht (t: Martin de Geus) (+ fluit)
Mens, wat ril je van de kou (t: Martin de Geus) (+ fluit, cello)
Ik zie in de sterren (t: Martin de Geus)
Leef dag voor dag (t: Martin de Geus)
Zo groot als goden (t: Martin de Geus)
Laat mij beschikbaar zijn zoals Maria (t: Ria Borkent) (+ trompet ad lib.)
Gij hebt verlangen in ons hart gelegd (t: J. Groenleer)
Maak het stil (t: Martin de Geus)
Het strand is leeg (t: Martin de Geus) (+ fluit, cello)
Hoeveel ogen moet u hebben (t: Martin de Geus)
In nachten zonder slaap (t: Martin de Geus) (+ cello)
Als er geen mensenogen meer zijn (t: Martin de Geus) (+ fluit, cello)
Lied van alle tijden (t: Martin de Geus)
Waarom zoekt u de levende onder de doden (Lucas 24: 5b-7)
Jouw adem doet ons opstaan (t: Andries Govaart, naar Psalm 104) (+ gemeente)
Een mens stippelt zijn weg uit (Spreuken 16: 9)
Uit Psalm 51 (t: Sytze de Vries) (+gemeente)
Zegenbede (t: Sytze de Vries) (+ gemeente ad lib)
Jouw spoor (t: tekstgroep Katharsis)
Er is jou, mens, gezegd wat goed is (Micha 6: 8)
Christus een dwaasheid (t: René van Loenen) (+ gemeente)
Als Jij er niet was geweest (t: Juut Meijer) (+ volk)
Duizend vragen (t: Martin de Geus)
Ik zegen de dagen (t: Martin de Geus)
U bent een God van licht en liefde (t: Martin de Geus)
Onthaal hem als een koning (voor jongerenkoor) (t: Martin de Geus)
Valt mij een woord van u in (t: Martin de Geus)
Geen zwerver ben je (t: Martin de Geus)
Heer, u kent mij (Psalm 139: 1-6) (+ fluit)
Onder de hoede van de hemel (t: Sytze de Vries)
Hoor mijn woorden, Heer (Psalm 5: 2-4) (SAT/B)
Voor u is de stilte (Psalm 62: 2) (SATB + piano/orgel)
Psalm 90 (Heer, U bent ons een toevlucht geweest)
Gij hebt, o God, dit broze bestaan gewild (t: Ad den Besten)

Koor a capella:
Psalm 123
Wanneer gij Mij liefhebt (Pinkstermotet)
Onze Vader

Koor en orgel:
Aller ogen wachten op U (t: Psalm 145:15-16) (+ fluit)
Geworteld en gegrond in de liefde (t: Efeze 3:17b-21)
Niemand is opgevaren naar de hemel (t: Joh. 3:13)
Here, maak mij uw wegen bekend (t: Psalm 25:4-6)
Hoe kostelijk is uw goedertierenheid (t: Psalm 36:8-10)
Indien iemand Mij liefheeft (t: Joh. 14:23)
Huwelijkszegen (t: Gereformeerd Kerkboek)
Ik ben de opstanding en het leven (t: Joh. 11:25-26)
Psalm 121
Mijn Vader, die ze Mij gegeven heeft (Joh. 10:29-30)
Wees over niets bezorgd (Filipp. 4: 6-7)
Beproef ons niet (t: Andries Govaart)
Christus, ons leven (Lofzang op Christus; t: Sytze de Vries)
Naar Psalm 92 (Goed is het om u te danken; t: Sytze de Vries)
Voor u is de stilte (Psalm 62: 2) (SATB + piano/orgel)

Voor vrouwenkoor:
Drie antifonen bij Psalm 68 (met orgel)
En wat ge vragen zult (motet Joh. 14: 13-14; met orgel)
De Heer wil ik prijzen (Psalm 34: 2-9; met piano)
Doorgrond mij, Heer (Psalm 26: 1-3, 11b;  met piano)
Soms blijft de zon onzichtbaar (Job 37: 21; met piano)

ORATORIA

Paasoratorium ‘Het Lam dat ons doet leven’ (teksten: Ria Borkent / Bijbel)
voor koor, gemeente, piano, orgel, trompet (18 delen)

Kerstoratorium ‘Licht voor de wereld’ (teksten: Ria Borkent / Bijbel)
voor koor, gemeente, piano, orgel, koperkwartet, slagwerk (19 delen)

‘Mensenkind’. Ezechiël-oratorium (teksten: Martin de Geus)
voor koor, gemeente, piano, orgel, slagwerk (14 delen)

‘Duif of havik’. Jona-oratorium (teksten: Martin de Geus)
voor koor, gemeente, piano, orgel en klarinet (17 delen)

‘Hemelluisteraar. Episodes uit het leven van Abraham’. Oratorium
voor koor, gemeente, piano, viool en cello (23 delen)

OVERIGE GROTERE WERKEN

Kerstcantate ‘De Wijzen uit het Oosten’ (teksten: Ria Borkent / Bijbel)
voor koor, piano en cello (8 delen)

Vesperliturgie ‘Tussen licht en donker’ (teksten: Sytze de Vries)
voor koor, gemeente, orgel, fluit
    - Gij, louter licht (Openingsgebed)
    - Dit licht in ons midden (Lichtgebed)
    - Vesperhymne
    - Psalmgebed; doxologie
    - Acclamatie na de lezing(en)
    - Met hart en ziel (Magnificat)
    - In de schaduw van uw vleugels (Avondgebed)
    - Vesperhymne (vervolg)
    - God zal met je meegaan (Zegenbede)

Ordinarium ‘Bron van leven’ (teksten: Martin de Geus)
voor koor, gemeente, orgel, piano
    1. In uw huis bijeen (Kyrie)
    2. Er is een vuur dat ’s nachts blijft branden (Gloria)
    3. Laat, Heer, uit vrijheid vrede groeien (Acclamatie na de Tien Woorden)
    4. Gebed voor de lezingen; Acclamatie na de lezingen
    5. Aanbidden doen wij niemand (Adoratio)
    6. Acclamaties bij de voorbeden; Als het licht van zon en maan (Onze Vader)
    7. Heilig / Gezegend (Sanctus / Benedictus)
    8. Met groot geduld (Agnus Dei)
    9. Laat God, de Eeuwige (Dismissio)

Bewerkingen van berijmde Psalmen:
Psalm 6 (+ fluit)
Psalm 8
Antifoon Psalm 19 (2-st. koor, org.)
Antifoon Psalm 24 (4-st. koor, org.)
Antifoon Psalm 25 (SSAATB a cap.)
Antifoon Psalm 25 II
Antifoon Psalm 26 (1-st. koor, org.)
Antifoon Psalm 27 (SATB, org.)
Antifoon Psalm 33 (2-st. koor, org.)
Psalm 38 (+ fluit)
Psalm 47:3 (SATB a cap.)
Antifoon Psalm 63
Tegenstem Psalm 67 (berijming Gereformeerd Kerkboek)
Antifoon Psalm 68 (2-st. koor, org.)
Antifoon Psalm 72 (SAM, org.)
Antifoon Psalm 80 (1-st. koor, org.)
Antifoon Psalm 85 (1-st. koor, org.)
Antifoon Psalm 86 (4-st. koor, org.)
Tegenstem Psalm 87
Tegenstem Psalm 92
Antifoon Psalm 95
Antifoon Psalm 97
Psalm 98:3 (SATB, gem., org.)
Antifoon Psalm 100
Antifoon Psalm 104 (1- of 4-st. koor, org.)
Antifoon + tegenstem Psalm 105
Antifoon Psalm 108 (1- of 2-st. koor, org.)
Antifoon/tegenstem Psalm 110
Psalm 110:3 (SATB a cap.)
Antifoon Psalm 116
Antifoon Psalm 118 (2-st. koor, org.)
Antifoon Psalm 118 II
Tegenstem Psalm 121
Antifoon Psalm 122 (1-st. koor, org.)
Psalm 130:3 (2x)
Tegenstem Psalm 134:3 (berijming LvdK of Gereformeerd Kerkboek)
Psalm 139:1-4
Psalm 148:2/4

Bewerkingen Gezangen Gereformeerd Kerkboek:
Lof aan de God van Israel
Hoe zal ik U ontvangen
Ere zij God
Dit is de dag, die God ons schenkt
God enkel licht
Halleluja, lof zij het Lam
In het vroege morgenlicht
Nu triomfeert de zoon van God
De dag van onze vorst brak aan
Ja, de Trooster is gekomen
O Schepper, Geest, woon in uw kerk
Dankt, dankt nu allen God
k Wil U, o God, mijn dank betalen
Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte
Met lampen voor het feest gereed
Ik ben het levensbrood
Lazarus van Betanië
Jezus heeft het hemelleven
Nu gaan de bloemen nog dood
Daar juicht een toon
U zij de glorie
Woord van de schepping, kom terug op aarde
De dag gaat open voor het Woord des Heren
Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam
Heer, ik kom tot U
Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta
Machtig God, sterke Rots
Zo vriendelijk en veilig als het licht

Bewerkingen Gezangen Liedboek voor de kerken:
God heeft het eerste woord (Gezang 1)
Het zal zijn in het laatste der tijden (Gezang 23)
Dankt, dankt nu allen God (Gezang 44)
De vogels van de bomen (Gezang 49)
De laatsten worden de eersten (Gezang 70/=482)
Kom tot ons, de wereld wacht (Gezang 122) (antifoon/tegenstem)
O kom, o kom, Immanuël (Gezang 125)
Hoor de engelen zingen deer (Gezang 135)
Komt allen tezamen (Gezang 138)
Komt, verwondert u hier, mensen (Gezang 139)
Uit uw hemel zonder grenzen (Gezang 161)
Lof zij God in de hoogste troon (Gezang 213)
Christus, onze Heer, verrees (Gezang 215)
Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan (Gezang 220)
Kondigt het jubelend aan (Gezang 224)
Halleluja, lof zij het Lam (Gezang 259)
Wij moeten Gode zingen (Gezang 301)
Zonne der gerechtigheid (Gezang 313)
Zingt een nieuw lied voor God de Here (Gezang 320)
Wij bidden u Gods zegen toe (Gezang 367)
De dag door uwe gunst ontvangen (Gezang 393)
O, God, die droeg ons voorgeslacht (Gezang 397)
Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere (Gezang 434)
Grote God, wij loven U (Gezang 444)
God, enkel licht (Gezang 449)
Zegen ons Algoede (Gezang 456)
Heilig, heilig, heilig (Gezang 457)
Loof de Koning, heel mijn wezen (Gezang 460)
Wat vlied of bezwijk (Gezang 470)
Geest van hierboven (Gezang 477)
Aan U behoort, o Heer der heren (Gezang 479)
De eersten zijn de laatsten (Gezang 482/=70)
Zolang er mensen zijn op aarde (Gezang 488 B)

Melodieën bij nieuwe liederen:
De tafel met het wit damast (t: Ria Borkent)
Pilatus zegt: Ik vind geen schuld (t: Ria Borkent)
Jezus die de Vader hoort (t: Ria Borkent)
Immanuel (t: Jan Visser) (kinderlied)
Immanuel (t: René van Loenen) (kinderlied)
Kaarsenlied (t: Joke Ribbers) (kinderlied)
Blaas de bazuin en sla de trom (t: A.F. Troost) (jeugdlied)
Een lied van de Schrift (t: Hans Mudde)
Dat wij onszelf gewonnen geven (t: René van Loenen)
Geen taal bij machte U te meten (t: René van Loenen)
Als alles dor en donker lijkt (t: Ria Borkent) (kinderlied met refr.)
Oog in oog met Gods heerlijkheid (t: Ria Borkent) (kinderlied)
Christus in het graf geborgen (t: Ria Borkent)
Wij zingen God ter ere (t: Ria Borkent)
Loof God! Mijn ziel en zinnen (t: Ria Borkent)
Hoort de woorden (t: Ria Borkent)
Alle mensen moeten sterven (t: Ria Borkent)
Ik ben de goede herder (t: Ria Borkent) (kinderlied)
Ik ben de weg (t: Ria Borkent) (kinderlied)
Ik ben de opstanding (t: Ria Borkent) (kinderlied)
Ik ben het licht van de wereld (t: Ria Borkent) (kinderlied)
Ik ben het levensbrood (t: Ria Borkent) (kinderlied)
Ik ben de wijnstok (t: Ria Borkent) (kinderlied)
Maria heeft aan Jezus (t: Ria Borkent)
Waarom zijn de volken opstandig (t: Ria Borkent)
O Heer, uw licht heeft ons verbijsterd (t: Ria Borkent)
Geniet Gods gave, eet en drink (t: Ria Borkent)
Jezus Christus de bevrijder (t: Ria Borkent)
Passie-hymne (t: Ria Borkent)
Laat mij beschikbaar zijn zoals Maria (t: Ria Borkent)
Aan de hemel stijgt een ster (t: Ria Borkent)
Voorgoed verloren ga de dag (t: Hans Mudde)
Die in de hoge hemel (t: Hans Mudde)
Naamloos op het wijde water (t: Hans Mudde)
Een vader had twee zonen (t: Hans Mudde)
O laten wij bewaren (t: Hans Mudde)
Een mensenkind melaats (t: Hans Mudde)
Gezegend zijt Gij (t: Andries Govaart)
Voor wij geboren worden (t: Martin de Geus)
In de nacht, Heer, van de zonde (t: Martin de Geus)
Verwarrend was die morgen (t: Ria Borkent)
Dit is de dag van huldiging (t: Ria Borkent)
Ik ben de Heer (t: Ria Borkent)
God, u kende ons in Christus (t: Ria Borkent)
Door de Geest van God gegrepen (t: Martin de Geus)
Geen mens die hem ooit heeft gezien (t: Martin de Geus)
Laat mij het landschap zijn (t: Martin de Geus)
Neem mijn leven, neem mijn ziel (t: A.F. Troost)
Met de dood voor ogen (t: A.F. Troost)
Hoor, de doden roepen (t: A.F. Troost)
Gij die mij ziet als nacht rondom mij is (t: A.F. Troost)
Als jij mij leidt (t: Martin de Geus)
De hof is stil (t: Martin de Geus)
Woord voor woord (t: Martin de Geus)
Diep in mij koester ik een licht (t: Sytze de Vries)
Wat mensen doen, wat mensen zijn (t: Sytze de Vries)
Bron van alle leven (t: Sytze de Vries)
Zoals de wind (t: Martin de Geus)
Gedreven de woestijn in (t: Andries Govaart)
Nieuw richt Ik de aarde (t: Andries Govaart)
Uit Psalm 67 (t: Sytze de Vries)
Lied van de doper (t: Sytze de Vries)
Ballade van de kleine David (t: Sytze de Vries)
Maria van Magdala in de tuin (t: Sytze de Vries)
Elke korrel goudgeel graan (Communielied (kinderlied); t: Sytze de Vries)
Hoe groot is, Heer, uw liefde (t: Ria Borkent)
Dit is de dag, dit is het uur (t: Sytze de Vries)
Ik leef tegen het donker in (Psalm tegen de leegte) (t: Sytze de Vries)
Een lied voor God de Geest (t: Martin de Geus)
Leg mij uw handen op (t: Martin de Geus)
U strooit met woorden, Heer, van licht (t: Martin de Geus)
Het zijn geen hooggeërden (t: Martin de Geus)
De wereld draait en draait (t: Martin de Geus)
Van Pasen leven wij (t: Ria Borkent)
Ik zing omdat ik zingen moet (t: Sytze de Vries)
Eén naam vat allen samen (t: Sytze de Vries)
De visser ging uit vissen (t: Hans Bouma)
Al laat geen zon zich zien (t: Sytze de Vries)
Dit is het uur waarop het licht / Vesperhymne (t: Sytze de Vries)
Een deur gaat dicht vandaag (Lied bij kerksluiting) (t: Martin de Geus)
De Schriften hebben ogen (t: Robert Roth)
Hij kijkt naar haar in ongeloof / Jozef (t: Robert Roth)
U zweeft over de aarde (t: Robert Roth)
Een heel klein zaadje (t: Sytze de Vries)
Er is een stilte die kan zingen (Loflied op de samenzang) (t: Martin de Geus)
Vrede, vrede voor u allen (t: Sytze de Vries)
De Heer komt mee met elke vluchteling (t: Martin de Geus)

Diversen:
Votum
Doxologie I
Doxologie II
Onze Vader (versie NBG 1951; gemeente + orgel)
Onze Vader (versie Nieuwe Bijbelvertaling; gemeente + orgel)
Onze Vader (SATB)
Apostolische Geloofsbelijdenis (gemeente + orgel)
The Apostles Creed (gemeente, orgel; Engelse tekst)
Geloofsbelijdenis van Nicea (gemeente en/of 1-st. koor + orgel)
Beurtzang Uw woord is een lamp voor mijn voet (1-st. koor, gem., org. + fl)
Lofprijzing uit Psalm 103 (beurtzang voor SAM, gemeente, orgel)
Beurtzang Psalm 23 (SATB, gemeente, piano, orgel)
Beurtzang Psalm 98 (SATB, gemeente, piano, orgel)
Beurtzang Psalm 121 (SATB, gemeente, piano, orgel)
Rejoice (voor 4-st. jongerenkoor of gemengd koor, Engelse tekst)
Zegenbede van St. Patrick (koor, gemeente en piano)
Als ik u roep (Psalm 56) (t: Ria Borkent) (koor/gemeente + orgel/praiseband)
Dit blijft mijn huis (Psalm 132) (t: Len Borgdorff) (koor + piano/praiseband)

Voor kinderkoor:
Ik ben... Zes liederen voor 1- of 2-stemmig kinderkoor, fluit en piano (teksten: Ria Borkent)
    1. Ik ben het licht van de wereld
    2. Ik ben de goede herder
    3. Ik ben de wijnstok
    4. Ik ben de weg
    5. Ik ben het levensbrood
    6. Ik ben de opstanding
Heb je de dag begroet (t: Martin de Geus)
Wie weet er wie God is (t: Martin de Geus)
Honderd vogels, duizend vissen (t: Martin de Geus)

Instrumentaal:
Movement for two pianos
Menuet voor fluit en piano
Bewerkingen voor fluiten + orgel van kerstliederen
Bewerkingen voor fluiten + orgel van paasliederen
Begeleidingsbundel Zing met de hemelboden
Begeleidingsbundel Negentig Gezangen
Aanvullende begeleidiungsbundel bij het Gereformeerd Kerkboek
Begeleidingsbundel bij het Gereformeerd Kerkboek (2006)
Begeleidingsbundel bij (de nieuwe liederen uit) Jij, mijn adem
Pianobegeleidingen bij de Psalmen 1
Pianobegeleidingen bij de Psalmen 2
Pianobewerkingen bij kerkliederen 1
Pianobewerkingen bij kerkliederen 2
Begeleidingsbundel bij ‘Het liefste lied van overzee’ 1
Begeleidingsbundel bij ‘Het liefste lied van overzee’ 2
Begeleidingsbundel bij ‘Op vleugels'