Gerubriceerd op kerkelijk jaar / thematiek

Advent/Kersttijd

Kerstcantate "De Wijzen uit het Oosten" (t: Ria Borkent / bijbel). Zie Kerstcantate 'De Wijzen uit het Oosten'

Het volk dat in duisternis ronddoolt (t: Jesaja (: 1-6a). Zie Op bijbelteksten of Kerstcantate 'De Wijzen uit het Oosten'

Kerstoratorium "Licht voor de wereld" (t: Ria Borkent / bijbel). Zie Kerstoratorium 'Licht voor de wereld'

Kinderliederen: Kaarsenlied; Immanuel; Als alles dor en donker lijkt. Zie Kinderkoor

Gij hebt verlangen in ons hart gelegd. Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding

O Heiland, open wijd de poort; O kom, o kom, Immanuel (lvdK 125); Hoe zal ik U ontvangen ('oude' melodie); Daar is uit 's werelds duistre wolken (LvdK 26); Ere zij God (tegenstem); Komt, verwondert u hier, mensen (LvdK 139); Loof God, mijn ziel en zinnen (berijming van de Lofzang van Maria); Glorie aan God in de hoogste hemel; Uit uw hemel zonder grenzen (LvdK 161). Zie Bewerkingen gezangen

Laat mij beschikbaar zijn zoals Maria. Zie Bewerkingen gezangen of Liederen voor koor met pianobegeleiding

Met hart en ziel (Magnificat uit Vesperliturgie "Tussen licht en donker"). Zie Op teksten van Sytze de Vries

Beurtzang Psalm 98. Zie Psalmen onberijmd

Antifonen bij Psalmen 19, 24, 72, 85, 98. Zie Antifonen en psalmbewerkingen (berijmd)

 

Veertigdagentijd/lijdenstijd/paastijd 

Paasoratorium 'Het Lam dat ons doet leven' (ook afzonderlijke delen geschikt voor div. momenten in Stille Week). Zie Paasoratorium 'Het Lam dat ons doet leven'

Als het Lam wordt gegeten (GK 128); Christus in het graf geborgen (GK 93); Christus onze Heer verrees (LvdK 215); Daar juicht een toon (GK 95); God enkel licht (GK 155); Hoor de woorden (ZmdH 47); In alle vroegte (GK 97); U zij de glorie (GK 99); Uw opgang naar Jeruzalem (GK 88); Zingt nu de Heer! Hij zag ons aan (LvdK 220). Zie Bewerkingen gezangen

Beproef ons niet. Zie Op teksten van Andries Govaart

Waarom zoekt u de levende onder de doden (Pasen). Zie Op bijbelteksten

God dank! Laat iedereen het horen (t: A.F. Troost). Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding

Ik ben de opstanding en het leven. Zie Motetten voor koor en orgel

Kinderkoor: "Ik ben... Zes liederen voor kinderkoor". Zie Kinderkoor

Antifoon Psalm 118. Zie Antifonen en psalmbewerkingen (berijmd)

Psalm 139: 3 (tekst Geref. Kerkboek). Zie Antifonen en psalmbewerkingen (berijmd)


 

Hemelvaart

Niemand is opgevaren naar de hemel. Zie Motetten voor koor en orgel

Antifoon bij Psalmen 47 en 110 en bewerking Psalm 110 vs. 3. Zie Antifonen en psalmbewerkingen (berijmd)

 

Pinksteren

Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef (Psalm 104). Zie Psalmen onberijmd

Lied van de Geest (t: Jaap Zijlstra). Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding

Een lied voor God de Geest (t: Martin de Geus). Zie Op teksten van Martin de Geus

Valt mij een woord van u in (t: Martin de Geus). Zie Op teksten van Martin de Geus

Jouw/Uw adem doet ons opstaan. Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding 

Indien iemand Mij liefheeft; Hoe kostelijk is uw goedertierenheid. Zie Motetten voor koor en orgel

Antifonen bij Psalmen 68, 104. Zie Antifonen en psalmbewerkingen (berijmd)

 

Biddag/Dankdag

Aller ogen wachten op U; Hoe kostelijk is uw goedertierenheid; Wees over niets bezorgd. Zie Motetten voor koor en orgel

Dank U, Heer, voor al wat leeft (t: A.F. Troost). Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding

Voor de Heer wil ik zingen zolang ik leef. Zie Psalmen onberijmd

Geniet Gods gave, eet en drink (t: Ria Borkent); Aan U behoort, o Heer der Heren (LvdK 479). Zie Bewerkingen gezangen

Tegenstem Psalm 67. Zie Antifonen en psalmbewerkingen (berijmd)

 

Ochtend/avond

De dag gaat open voor het woord des Heren; De dag door uwe gunst ontvangen; Gij die mij ziet als nacht rondom mij is. Zie Bewerkingen gezangen

Blijf bij ons, Heer (t: A.F. Troost). Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding

Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt (LvdK 392). Zie Bewerkingen gezangen

 

Jaarwisseling

O God die droeg ons voorgeslacht (LvdK 397). Zie Bewerkingen gezangen

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont (Psalm 91). Zie Psalmen onberijmd

 

Huwelijk

Huwelijkszegen. Zie Motetten voor koor en orgel

Een mens stippelt zijn weg uit. Zie Op bijbelteksten

Wij bidden u Gods zegen toe (LvdK 367). Zie Bewerkingen gezangen

Beurtzang Psalm 121. Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding

 

Afscheid en rouw

Als er geen mensenogen meer zijn; De hof is stil. Zie Op teksten van Martin de Geus

Met de dood voor ogen. Zie Bewerkingen gezangen

Heer Jezus, als een licht zijt Gij (t: A.F. Troost). Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding

Zo vriendelijk en veilig als het licht (t: Huub Oosterhuis). Zie Liederen voor koor met pianobegeleiding

Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont (Psalm 91). Zie Psalmen onberijmd