Nieuw Liedboek (2013)

Bewerkingen van gezangen uit het Nieuwe Liedboek (Zie ook: nieuwliedboek.info)

(Minimum-afname 20 stuks)

23c Mijn God, mijn herder, zorgt koorzetting en orgelzetting vs 5   PDF  1 blz., € 0,75
067a Heel de aarde jubelt en juicht koorzetting   PDF  1 blz., € 0,75
103c Loof de Koning, heel mijn wezen tegenstem   PDF  1 blz., € 1,00
168 When Israel was in Egypt's land koorzetting   PDF  2 blz., € 1,10
182 Blinde man, ga voort gij koorzetting vs. 3   PDF   1 blz., € 0,75
215 Ontwaak, o mens, de dag breekt aan koorzetting en tegenstem   PDF  3 blz., € 1,50
217 De dag gaat open voor het woord des Heren begeleiding vs. 1/2/4, koorzetting vs. 3, tegenstem vs. 5   PDF 3 blz., € 1,50
247 Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt zetting vs. 1/3 + tegenstem vs. 5   PDF  2 blz., € 1,25
248 De dag door uwe gunst ontvangen tegenstem vs. 4   PDF  1 blz., € 0,75
280 De vreugde voert ons naar dit huis bewerking voor koor, gemeente en orgel    PDF partituur 4 blz. € 2,50/ koorpartij 2 blz. € 1,25
281 Wij zoeken hier uw aangezicht koorzetting vs. 2/4 en 7/9   PDF 2 blz., € 1,10
320 Wie oren om te horen heeft koorzetting vs. 2/4 en tegenstem vs.5   PDF 2 blz., € 1,10
342 In God de Vader op zijn troon koorzetting   PDF  1 blz., € 0,75
346 Roept God een mens tot leven 3-st bewerking (SAM+org.) vs. 3/4    PDF  1 blz., € 1,10
405 Heilg, heilig, heilig! tegenstem vs. 3/4   PDF  1 blz., € 1,10
416 Ga met God en Hij zal met je zijn bewerking voor koor en gemeente   PDF  3 blz., € 1,50
418 God, schenk ons de kracht tegenstem vs. 4   PDF  1 blz., € 0,75
443 De engel Gabriël komt aangesneld koorzetting vs. 1/3   PDF   1 blz., € 1,10
463 Licht in onze ogen bewerking koor, orgel, gemeente   PDF partituur 4 blz., € 2,50/ koorpartij € 1,25
479 Een lied weerklinkt in deze nacht bewerking voor koor en gemeente   PDF   3 blz., € 1,50
482 Er is uit 's werelds duist're wolken koorzetting   PDF  1 blz., € 0,75
503 Wij staan aan een kribbe bewerking gemeente, koor en orgel   PDF  partituur 4 blz., € 2,50/ koorpartij € 1,25
527 Uit uw hemel zonder grenzen koorzetting vs. 2/4   PDF  1 blz., € 0,75
530 De Geest des Heren is op hem koorzetting   PDF  1 blz., € 0,75
576b O hoofd vol bloed en wonden koorzetting vs. 2/4/6   PDF 1 blz., € 0,75
587 Licht voor de wereld koorzetting vs 2/4/6   PDF  1 blz., € 0,75
630 Sta op! Een morgen ongedacht 3-st. koorzetting (SAM) + orgel   PDF  2 blz., € 1,10
634 U zij de glorie bovenstem-bewerking vs. 2   PDF  1 blz., € 1,00
637 O vlam van Pasen, steek ons aan koorzetting vs 2 en tegenstem vs 4   PDF  2 blz., € 1,10
643 Zing nu de Heer! Hij zag ons aan koorzettingen vs. 2/6 en 4/8   PDF  1 blz., € 1,10
659 Kondig het jubelend aan koorzetting (+org.) vs. 1/3/5   PDF  1 blz., € 0,75
678 Vrees niet, gij land, verheug u koorzetting   PDF  1 blz., € 0,75
756 Laat komen, Heer, uw rijk koorzetting en tegenstem   PDF  1 blz., € 0,80
791 Liefde, eenmaal uitgesproken koorzetting 2/4 en tegenstem vs 6   PDF  1 blz., € 1,00
801 Door de nacht van strijd en zorgen koorzetting (Stainer) en tegenstem vs 8   PDF  1 blz., € 0,80
816 Dat wij onszelf gewonnen geven koorzetting   PDF  1 blz., € 0,75
836 O Heer die onze Vader zijt koorzetting vs. 2/4 van Parry   PDF  2 blz., € 1,10
838 O grote God die liefde zijt koorzetting vs. 2 en tegenstem v.s 4   PDF  2 blz., € 1,25
896 Wie heeft zijn geld verloren koorzetting   PDF  1 blz., € 0,75
975 Jezus roept hier mensen samen koorzetting vs. 1/3   PDF   1 blz., € 0,75
978 Aan U behoort, o Heer der heren zetting/tegenstem   PDF   2 blz., € 1,10
1014 Geef vrede door van hand tot hand koorzetting vs. 1/3 en tegenstem vs. 5   PDF   1 blz., € 1,10