Festival(s) van lezingen en liederen (midi-bestanden)

Festival van lezingen en liederen - ADVENT

1. Kom, Geest van God en raak ons aan  melodieA vs2T vs2B vs2
2. Licht in onze ogen  melodie vs1/3/6A vs2T vs2B vs2SA vs4S vs5A vs7T vs7; B vs7; S vs8
3. Zie, als koning zal Hij komen  melodie vs1/3/5; A vs2; T vs2; B vs2; S mt88-97; A mt88-97; T mt88-97; B mt88-97; tegenstem mt 116-125
4. De blinde ziet zijn ogen uit  melodie vs 1/2/3/5A vs2T vs2B vs2S vs4A vs4T vs4B vs4tegenstem vs5
5. Hoor, hoe de goede tijding luidt  melodie vs1/3/5A vs2T vs2B vs2S vs4
6. Sta op, er wacht een nieuwe dag  melodieA vs2T vs2B vs2S vs4A vs4
7. Oostwaarts de blik: daar komt de zon  melodie vs1/4S vs2A vs2TB vs2S vs3A vs3T vs3B vs3
8. Hoor een klare stem weerklinken  melodieA vs2T vs2B vs2tegenstem vs5
9. Kom tot ons, o langverwachte  melodieA vs2/4T vs2/4B vs2/4tegenstem vs5
10a. Met hart en ziel juich ik (mel. Walter Greatorex) zie bij Festival van lezingen en liederen - KERST nr. 9
10b. Met hart en ziel juich ik (mel. J. Yoakley)  melodieA vs2/4T vs2/4B vs2/4S vs5
11. Johannes roept bij de Jordaan  melodieA vs2T vs2B vs2S vs4A vs4TB vs4tegenstem vs5A amenT amen; B amen
12. Zing, Noorderland, een lied  melodieA vs2T vs2B vs2; S vs4; A vs4; T vs4; B vs4; S vs5

Festival van lezingen en liederen - KERST

 1. Waar eens David is geboren  S vs1-3; A vs1-3; T vs1-3; B vs1-3; allen vs4
 2. Wij zoeken hier uw aangezicht  S vs1/3A vs1/3T vs1/3B vs1/3melodie vs 2/4
 3. Door het donker hier gekomen  melodie vs1/3/5S vs2/4A vs 2/4T vs 2/4B vs2/4tegenstem vs6
 4. Een diepe nacht houdt Bethlehem  S vs1/3A vs1/3T vs1/3B vs1/3melodie vs2/4tegenstem vs4
 5a. Een lied weerklinkt in deze nacht  S vs1-3A vs1-3T vs1-3; B vs1-3tegenstem vs4
 5b. Gezang klinkt in de wereldnacht  S vs1A vs1T vs1B vs1melodie vs 2/4koor vs3tegenstem vs4
 6a. Hoog geboren, diep verloren  S vs1S vs2A vs2T vs2B vs2
 6b. Wij staan aan een kribbe  S vs1A vs1T vs1B vs1allen vs2SA vs3tegenstem vs4
 7a. Die eerste Kerst  vs1/2TB vs 3/4S tegenstem vs4ST tegenstem vs5
 7b. Drie schepen kwamen aangezeild  melodie vs1-6S vs7A vs7ST tegenstem vs9
 8. Een kind dat als de zon verschijnt  melodie vs1-5A vs1/3T vs1/3B vs1/3tegenstem vs5
 9. Met hart en ziel juich ik  melodie vs1-5A vs3T vs3; B vs3; tegenstem vs5
 10a. In de kille winter  melodie vs 1-5A vs2; T vs2; B vs2; S tegenstem vs5
 10b. Zingt volop Gods lof  melodie vs 1,2,4A vs3T vs3B vs3tegenstem vs4