Machtig God, sterke Rots (2005)

Koor- en samenzang van bekende en onbekende liederen - waaronder vijf kinderliederen - uit de bundel Negentig Gezangen, die inmiddels is opgenomen in het Gereformeerd Kerkboek. De orgelvoorspelen zijn van Gerben Mourik, de melodieën van diverse componisten en de bewerkingen van Dirk Zwart.

Cantilena BM 2503. Speelduur 67:10. Prijs â‚¬ 15,-

Uitvoerenden: Gemeentekoor Rotterdam-Centrum o.l.v. Dirk Zwart; een groep kinderen van geref. basisschool ‘Het Kompas’ o.l.v. Gerda Niemeijer; een ‘ad hoc’ gemeente; Suzan Zwart-de Kruif (fluit), Gerben Mourik (orgel), Dirk Zwart (piano en algehele leiding)

1.

Machtig God, sterke Rots (melodie: Georgian Bernanos/Frank Hernandez)

PDF

2.

Zingt en speelt voor de Heer van ganser harte (melodie: Herman Strategier)

 

3.

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem (melodie: César Malan?)

PDF

4.

Maria heeft aan Jezus (melodie: Dirk Zwart)

 

5.

U zij de glorie (melodie: G.F. Händel)

PDF

6.

Jezus heeft het hemelleven (melodie: Jannes Munneke)

 

7.

O God die ons uit stof formeerde (melodie: Luuk Sikkema)

 

8.

Woord van de schepping (melodie: Henk Ophoff)

 

9.

Alles in allen zult Gij voor ons zijn (melodie: Frits Mehrtens)

 

10.

De dag gaat open voor het Woord des Heren (melodie: Willem Mesdag)

PDF

11.

Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam (melodie: Fred C. Atkinson)

 

12.

Heer, ik kom tot U (melodie: George Whelpton)

 

13.

Heer, U bent mijn leven (melodie: onbekend)

 

14.

Wie is God behalve onze Heer (melodie: Lynn DeShazo)

 

15.

Zo vriendelijk en veilig als het licht (melodie: Bernard Huijbers)

 

Kinderliederen

16.

Met lampen voor het feest gereed (melodie: Marten Kamminga)

 

17.

Ik ben het levensbrood (melodie: Dirk Zwart)

 

18.

Jezus zegt: blijf niet alleen (melodie: Dirk Zwart)

 

19.

Lazarus van Betanië (melodie: Dirk Zwart)

 

20.

Nu gaan de bloemen nog dood (melodie: Wim ter Burg)